Κατασκευές

Κατασκευές
  • Αρχιτεκτονικές λύσεις προσαρμοσμένες στα ορισμένα οικονομικά μεγέθη
  • Σωστή διαχείριση του προϋπολογισμού
  • Κατασκευαστικά σχέδια
  • Καθημερινή επίβλεψη, συντονισμός συνεργείων
  • Τήρηση χρονοδιαγραμμάτων
  • Διαρκής ενημέρωση ιδιοκτήτη

« Επιστροφή