Εκτιμήσεις Ακινήτων

Παρέχουμε ολοκληρωμένες εκθέσεις εκτιμήσεων ακινήτων βασιζόμενοι σε πραγματικά συγκριτικά στοιχεία της κτηματαγοράς και προσεγγίζουμε την αγοραία αξία του ακινήτου χρησιμοποιώντας μεθοδολογίες διεθνών κανονισμών.

« Επιστροφή