Τεχνικοί Σύμβουλοι

Το γραφείο μας έχοντας αναπτύξει ένα δίκτυο εξειδικευμένων συνεργατών (νομικοί, μηχανικοί όλων των ειδικοτήτων κλπ) είναι σε θέση να
δώσει απαντήσεις και λύσεις σε οποιοδήποτε προβληματισμό σας , σχετικά την ακίνητη περιουσία σας.

Από την εξεύρεση της ιδιοκτησίας μέχρι την παράδοση του κτιρίου, είμαστε σε θέση να συνδράμουμε καθοριστικά αναλαμβάνοντας:

Η τεχνική εμπειρία μας, η συνεργασία μας με έγκριτους νομικούς και η διαρκείς μας ενημέρωση γύρω από τα θέματα της κτηματαγοράς, αποτελούν εγγύηση για οποιοδήποτε ζήτημα αφορά το ακίνητο σας (αγορά, πώληση, ανέγερση νέου κτιρίου, εκμετάλλευση γης κλπ).

« Επιστροφή